Βασιλική Ν. Σίμογλου » Depression: the psychological epidemic of our times

Depression: the psychological epidemic of our times

Psychological suffering, today more than ever, takes the form of depression, while at the same time, modern society imposes on individuals all those “life freedoms” which would be supposed to allow them to be happy. Suffering in their body and soul from this particular syndrome where sadness and apathy, self-depreciation and guilt are interwoven, the depressed individual of our times no longer believes in any treatment.

Struggling to fill in the void of their desire, the depressed individual will try any given “scientific” therapy, without allowing themselves the opportunity to reflect upon their sorrow. They forget, however, that depression, like any other symptom, symbolizes a psychological difficulty, says something about the individual experiencing it, and this has to do with much more than a biochemical, brain dysfunction.
Succumbing to the current trend towards economic globalization where therapists and patients do not have the luxury of time to deal with the peculiarities of the psyche, psychotropic drugs provide an immediate response to the patient’s demand for treatment. So, when a specialist is addressed with specific symptoms of depression, they would first seek to eliminate its visible traces and probably avoid to explore its root causes. This might direct the patient to a state less and less confrontational and thus, more and more depressed. And the vicious circle continues…

The exclusive pharmacological treatment of depression attempts to deny human diversity, that is, the fact that man is entitled to free speech and that his destiny is not restricted to his biological self. If the word “human being” is still meaningful, subjectivity cannot be measured or studied statistically: it is the core evidence, both visible and invisible, conscious and unconscious, which confirms the essence of human existence. Rather than reducing the thinking process down to a neuron and confusing desire with a neuro-chemical reaction, let us think on what we truly want and on the meaning of its lack.

 

Vassiliki N. Simoglou

Clinical Psychologist

The texts published on this website express the views of their author. According to Law 2121/1993 and the International Berne Convention (which has been ratified by Law 100/1975), it is prohibited to republish and generally reproduce the texts, under any form, partially or in a summary, in the original or translated version, without written permission of the author. References to the texts should be made ​​as follows: Simoglou,V. N., 2011, [Title Text], retrieved on [date], from [URL].

Βασιλική N. Σίμογλου

Κλινική ψυχολόγος
Τα κείμενα που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους. Κατά το Ν. 2121/1993 και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των κειμένων, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του συντάκτη τους. Παραπομπές στα κείμενα θα πρέπει να γίνονται ως ακολούθως: Σίμογλου, Β. Ν., 2011, [Τίτλος κειμένου], προσβάσιμο στις [Ημερομηνία], από [URL].

The Ego is not master in its own house.

S. Freud

Practices

Glyfada, Greece
Tel: (+30) 2110101872
Cell: (+30) 6936168901
E-mail: vsimoglou@gmail.com

Contact Form